Sàn gỗ Cẩm Nam Phi Một Loại Sàn Gỗ Cực Kỳ Qúy Hiếm Tại Việt Nam.